Ля сцежкі палявой

 Лявон Цімохін
пан, 25/06/2018

Усцяж ля сцежкі палявой
Шэрым аксамітам хвалі
Сонца, воблакі, спакой,
Жаўруковы спеў у далях.
Вецер гойдае абшар,
Ціха шэпчуцца калоссі,
Чабаровы водар-жар
На ўзлеску... Прыйдзе восень,
Павуціннем паляціць
Над іржышчавым прасторам