Шарэе

 Лявон Цімохін
аўт, 26/06/2018

Шарэе, і месяц
самотна ўсходзіць, 
Надзея не цешыць,
і роспач не шкодзіць,
І гора — за мора
ў вырай зляцела,
А сёння субота,
учора нядзеля.


Нямы плач

 Лявон Цімохін
аўт, 26/06/2018

Цiха, ласкава шапоча ля дому
Лiсцямi клён мне аб нечым знаёмым.
Вецер спявае ў збожжавым полi,
Сумнае рэха пяе ў наваколлi,
Плача вярба ля рачулкi, над вiрам,
Жоравы плачуць-спяшаюцца ў вырай:
Сэрца маё захлынаецца болем,


Золак

 Лявон Цімохін
аўт, 26/06/2018

Холадна сёння, і вецер
Круціць віхры ў наваколлі,
Хмары, і сонца не свеціць –
Сэрца сціскаецца болем.
Колькі мы гора спазналі, 
Колькі нягод і адчаю!
Ветра цыганскага хвалі
Мора бяды разгайдалі.
Па-над знявераным людам


Адкрыццё

 Лявон Цімохін
аўт, 26/06/2018

"I угледзеў я неба расчыненае:
I вось конь белы, i Коннiк на iм
называны Верным i Праўдзiвым,
што па праўдзе судзiць i ваюе..."
Апостал Ян (Апакалiпсiс)


След на Зямлi

 Лявон Цімохін
аўт, 26/06/2018

Лявон Цiмохiн - асоба надзвычай складаная. У ягоным радаслоўным дрэве - галiнкi Дунiна-Марцынкевiча, сапраўднага капiтана Цiмохiна пра якога пiсаў Леў Талсты ў рамане "Вайна i Мiр", дзядоў, бабуль i прадзедаў крывiчоў-лiцвiнаў з Беларусi, Польшчы, Расii i ЗША.


Беларусь - гэта Святое

 Лявон Цімохін
аўт, 26/06/2018

Чалавек, як Боскае стварэнне падуладны часу, ды не падуладны Вечнасцi.

Дух вечны. Духоўнае праз творчасць, мастацтва,не зьнiкае, не расцярушваецца ў прадоньне i бездань.

I калi мы гаворым, што талент ад Бога, то цi можам мы сумнявацца, што дадзенае Iм некуды знiкне.


Алег Мядзведзяў

 Лявон Цімохін
аўт, 26/06/2018

Пачынаючы з юнацкiх гадоў i да канца свайго кароткага жыцця, Алег захапляўся фотамастацтвам. Ен меў тонкi густ, бачыў прыгажосць нашай зямлi, лесу, вазёр, рэкаў. Маленькая частка гэтых фотаздымкаў прадстаўлена ў гэтым паэтычным альбоме. Тут злiлiся пачуццi братоў Лявона i Алега.


Ля сцежкі палявой

 Лявон Цімохін
пан, 25/06/2018

Усцяж ля сцежкі палявой
Шэрым аксамітам хвалі
Сонца, воблакі, спакой,
Жаўруковы спеў у далях.
Вецер гойдае абшар,
Ціха шэпчуцца калоссі,
Чабаровы водар-жар
На ўзлеску... Прыйдзе восень,
Павуціннем паляціць
Над іржышчавым прасторам